ویژه

خانه چهار خوابه با باغچه

Tehran, Iran
 • 41,000,000 ﷼
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژها: 2
 • 2900 فوت مربع
 • خانه مجردی
ویژه

خانه خانوادگی سه خوابه

Tehran, Iran
 • 29,000,000 ﷼
 • تخت: 3
 • حمام ها: 2
 • گاراژها: 2
 • 2890 فوت مربع
 • خانه مجردی

خانه لوکس برای فروش

Tehran, Iran
 • 38,000,000 ﷼
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژها: 2
 • 3120 فوت مربع
 • خانه مجردی
ویژه

ملک ساحلی زیبا

Tehran, Iran
 • 31,000,000 ﷼
 • تخت: 3
 • حمام ها: 2
 • گاراژها: 2
 • 2890 فوت مربع
 • خانه مجردی

خانه مدرن با استخر

Tehran, Iran
 • 26,600,000 ﷼
 • تخت: 3
 • حمام ها: 2
 • گاراژها: 2
 • 3120 فوت مربع
 • خانه مجردی
ویژه

خانه اجرایی با باغ

Tehran, Iran
 • 250,000 ﷼ /ماهانه
 • تخت: 3
 • حمام ها: 2
 • گاراژ: 1
 • 1350 فوت مربع
 • خانه مجردی
ویژه

چهار خواب با استخر

Tehran, Iran
 • 28,900,000 ﷼
 • تخت: 4
 • حمام ها: 3
 • گاراژها: 2
 • 2800 فوت مربع
 • خانه مجردی

استودیو مرکز شهر

Tehran, Iran
 • 190,000 ﷼ /ماهانه
 • بستر: 1
 • حمام: 1
 • گاراژ: 1
 • 1560 فوت مربع
 • استودیو
ویژه

استودیو شهری شیک

Tehran, Iran
 • 12,000,000 ﷼
 • بستر: 1
 • حمام: 1
 • گاراژها: 2
 • 2900 فوت مربع
 • استودیو

مقایسه ملک ها

مقایسه